ההון האנושי הינו משאב חשוב ויקר ערך.


הצוות המוביל בעלה ירושלים רואה את התמונה הגדולה של הובלת הילדים והצעירים אל מימוש הפוטנציאל במקסימום. וכן בקידום העובדים הפעילים ברמה מקצועית וחוויתית.

צוות מוביל בית ספר